Myslete na budoucnost a investujte pravidelně 

Vývoj hodnoty investičních profilů TEMPO

 

Proč AXA?

  • Pobočky po celé republice
  • Finanční plán na míru
  • Jednoduše z domova

Investiční profil | Tempo

Investuje ve správném Tempu a vytvořte si prostředky k splnění vašich cílů

Program Tempo nabízí 4 přednastavené investiční strategie

Zastoupení podílových fondů UNIQA v jednotlivých investičních profilech:

Fond Profily
Defenzivní Progresivní Růstový Akciový
UNIQA CZK Konto 40 % 15 %    
UNIQA CEE Dluhopisový fond 30 % 20 %    
UNIQA CEE Akciový fond   15 %   25 %
UNIQA Realitní fond     10 % 10 %
UNIQA Selection Global Equity 10 % 15 % 35 % 30 %
UNIQA Selection Emerging Equity   10 % 15 % 25 %
UNIQA Selection Opportunities 20 % 25 % 20 % 10 %
UNIQA Small Cap Portfolio     20 %  

Defenzivní profil:

Konzervativní laděné portfolio, které se skládá ze 75% - 80% z dluhopisových investic a nástrojů peněžního trhu, zbývající část tvoří světové akcie a komoditní investice. Skládá se z fondů UNIQA CZK Konto, UNIQA CEE Dluhopisový fond, UNIQA Selection Global Equity, UNIQA Selection Opportunities.

Progresivní profil:

Optimální vybalancované portfolio, které se skládá z 40% - 50% z dluhopisových investic a nástroje peněžního trhu, zbývající část tvoří akcie zejména střední Evropy, světové akcie včetně rozvíjejících se trhů a komodity. Skládá se z fondů UNIQA CZK Konto, UNIQA CEE Dluhopisový fond, UNIQA CEE Akciový fond, UNIQA Selection Global Equity, UNIQA Selection Emerging Equity, UNIQA Selection Opportunities.

​Růstový profil:

Výrazně diverzifikované portfolio růstových trendů, jehož potenciál spočívá ve světových akcích rozvinutých zemí, jejichž významnou část tvoří akcie společností s nízkou a střední tržní kapitalizací (small & mid caps). Dále jsou v portfoliu zastoupeny akcie firem působících na rozvíjejících se trzích, realitní akcie a jako doplněk komodity a tzv. high yield dluhopisy. Skládá se z fondů UNIQA Selection Opportunities, UNIQA Selection Global Equity, UNIQA Realitní fond, UNIQA Selection Emerging Equity, UNIQA Small Cap Portfolio.

Akciový profil:

Velmi dynamické portfolio, jehož téměř 100% portfolia tvoří akcie z celého světa, přičemž více než polovinu akcie rozvíjejících se trhů včetně střední Evropy. Portfolio s vysokým výnosovým potenciálem a tomu odpovídajícím rizikem. Skládá se z fondů UNIQA CEE Akciový fond, UNIQA Realitní fond, UNIQA Selection Global Equity, UNIQA Selection Emerging Equity, UNIQA Selection Opportunities.

Změna investičního profilu

V případě, že byste se rozhodli změnit svůj investiční profil, stačí vyplnit dokument Změna parametrů smlouvy - Tempo, který zašlete na naši kontaktní adresu, případně změnu provedete na pobočce, prostřednictvím vašeho finančního zprostředkovatele nebo prostřednictvím svéhjo osobního účtu moje UNIQA. Změnu můžete provést pouze v případě, že jste uhradili celý dohodnutý vstupní poplatek.

Magazín Patálie