Kdo jsme | Profil společnosti

UNIQA investiční společnost, a.s.

Věnujeme vám komplexní odbornou péči

Naší klíčovou aktivitou je obhospodařování podílových fondů a vytváření investičních programů šitých na míru potřebám našich klientů. Zároveň obhospodařujeme institucionální portfolia v rámci skupiny UNIQA.

V České republice je investiční činnost skupiny UNIQA reprezentována UNIQA investiční společností, a.s. a na Slovensku pak její organizační složkou. Investiční společnosti sdílí etické zásady a kontrolní mechanismy fungující v rámci celé skupiny UNIQA a především její strategické vize v pohledu na kapitálový trh a region střední a východní Evropy, které promítá do obhospodařování majetku svých zákazníků. Na úrovni jednotlivých produktů využívá specializaci expertních týmů na konkrétní regiony, třídy aktiv nebo sektory.

O společnosti

V roce 1992 vstoupila na český trh společnost Credit Suisse First Boston. Tato společnost položila základy investičního bankovnictví v ČR a stala se zakládajícím členem Burzy cenných papírů Praha. Mezi lety 1992–1995 začala pod touto investiční bankou působit společnost Credit Suisse Asset Management. V roce 2006 společnost již pod názvem Winterthur Asset Management (Praha) a.s. obdržela povolení ČNB k činnosti investiční společnost a po akvizici skupiny Winterthur skupinou AXA byla následně přejmenována na AXA investiční společnost a.s. Dne 15.10.2020 se společnost stala součástí skupiny UNIQA a k 15. 1. 2021 byla přejmenovaná na UNIQA investiční společnost, a.s. V současné době jsme úspěšným obhospodařovatelem aktiv na českém trhu a řádným členem Asociace pro kapitálový trh (www.akatcr.cz).

Magazín Patálie