7. 5. 2021:1,1562 CZK Změna (%):-0,64 Interaktivní graf

Proč AXA?

  • Pobočky po celé republice
  • Finanční plán na míru
  • Jednoduše z domova

Popis | UNIQA EUR Konto

Investiční strategie fondu

Cílem investiční strategie je poskytnout podílníkům růst hodnoty jejich podílových listů za podmínky, že celkový rizikový profil fondu minimalizuje možnost ztráty v horizontu 6 měsíců. Cíle je dosahováno investicemi do široce diverzifikovaného portfolia cenných papírů s fixním nebo variabilním úrokovým výnosem a aktivním řízením úrokového rizika.

Majetek fondu je tvořený především nástroji peněžního trhu a dluhopisy emitentů všech kategorií, denominovanými zejména v EUR, tj.:

  • Státní dluhopisy
  • Dluhopisy nadnárodních institucí a bank
  • Dluhopisy obchodních společností
  • Komunální dluhopisy

Profil typického investora

Fond je určen konzervativním investorům, kteří preferují pouze nízkou míru rizika, a tomu odpovídající úroveň a stabilitu výnosu, a kteří mají zájem investovat finance na krátkou dobu, anebo si nejsou jisti, kdy přesně budou své peníze potřebovat. Typický investor tohoto fondu zpravidla akceptuje pouze nízké kolísání hodnoty investice. Fond je vhodný pro investora, jehož referenční měnou je EUR.

Magazín Patálie