Ceny podílových listů platné k 15.01.2021

Název fondu Hodnota podílu 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
UNIQA CZK Konto 1,1383 CZK -0,01 0,09 0,21 0,26 2,15 1,79 0,71 0,35 13,83
UNIQA EUR Konto 1,1800 CZK -0,81 -4,39 -1,81 3,03 1,01 -4,16 0,34 -0,84 18,00
UNIQA EUROBOND 0,8315 CZK -0,78 -3,07 0,75 4,07 2,36 -2,15 0,78 -0,43 11,31
UNIQA CEE Dluhopisový fond 1,3373 CZK -0,84 -2,23 -1,17 1,92 1,17 -1,26 0,39 -0,25 33,73
UNIQA CEE Akciový fond 0,9157 CZK 4,66 19,95 11,44 -5,53 -7,78 23,24 -2,66 4,26 -8,43
UNIQA Realitní fond 1,0529 CZK 2,17 6,72 8,02 -3,55 8,12 31,24 2,63 5,58 5,29
UNIQA Selection Global Equity 1,9222 CZK 2,35 2,38 7,40 6,67 23,13 46,44 7,18 7,92 92,22
UNIQA Selection Emerging Equity 1,3039 CZK 6,19 9,21 14,31 11,16 12,81 49,43 4,10 8,35 30,39
UNIQA Selection Opportunities 1,1529 CZK 2,37 0,86 5,58 7,12 13,28 22,60 4,24 4,15 15,29
UNIQA Small Cap Portfolio 1,3513 CZK 6,58 13,85 23,27 11,77 14,67 38,68 4,67 6,75 35,13
Nahoru

Vývoj hodnoty investičních profilů Tempo v % k 15.01.2021

Investiční strategie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Defenzivní profil 0,45 -0,22 1,59 2,77 6,18 9,50 1,97 1,69
Progresivní profil 2,09 4,05 5,45 3,49 7,46 21,06 2,33 3,70
Akciový profil 3,87 8,76 10,02 3,76 10,34 37,48 3,20 6,50
Rustový profil 3,76 5,83 11,31 7,43 16,42 39,05 5,17 6,76
Nahoru

Vývoj hodnoty investičních profilů Generace X v % k 15.01.2021

Investiční strategie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Konzervativní profil 0,06 -0,61 0,53 1,87 3,48 3,84 1,13 0,71
Vyvážený profil 1,90 4,55 5,04 2,31 5,88 18,71 1,82 3,31
Dynamický profil 3,48 8,22 9,27 2,83 10,13 35,23 3,13 6,15
Progresivní profil 3,97 6,49 12,43 8,11 18,72 44,19 5,86 7,58
Nahoru

Magazín Patálie