Ceny podílových listů platné k 27.07.2021

Název fondu Hodnota podílu 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
UNIQA CZK Konto 1,1370 CZK -0,01 -0,05 -0,12 0,04 2,00 1,48 0,66 0,29 13,70
UNIQA EUR Konto 1,1549 CZK 0,72 -0,98 -1,61 -2,47 -1,41 -6,43 -0,47 -1,32 15,49
UNIQA EUROBOND 0,8148 CZK 1,03 -0,56 -1,46 -0,18 1,13 -5,59 0,37 -1,14 9,08
UNIQA CEE Dluhopisový fond 1,3031 CZK 0,38 -0,43 -2,22 -3,53 0,33 -4,94 0,11 -1,01 30,31
UNIQA CEE Akciový fond 1,0033 CZK -0,71 8,46 12,86 23,35 8,13 27,87 2,64 5,04 0,33
UNIQA Realitní fond 1,2087 CZK 2,57 5,35 17,49 28,91 21,89 30,11 6,82 5,40 20,87
UNIQA Selection Global Equity 2,1322 CZK 2,22 3,80 11,85 23,35 31,93 47,25 9,67 8,04 113,22
UNIQA Selection Emerging Equity 1,2420 CZK -6,10 -4,67 -4,23 12,39 11,73 19,14 3,76 3,56 24,20
UNIQA Selection Opportunities 1,1987 CZK 0,65 1,68 4,32 11,52 18,34 16,51 5,77 3,10 19,87
UNIQA Small Cap Portfolio 1,4200 CZK -2,57 -1,89 5,38 33,66 17,67 33,48 5,57 5,94 42,00
Nahoru

Vývoj hodnoty investičních profilů Tempo v % k 27.07.2021

Investiční strategie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Defenzivní profil 0,46 0,57 1,33 3,60 7,76 7,14 2,42 1,24
Progresivní profil -0,15 1,70 3,90 10,42 12,13 16,55 3,79 2,94
Akciový profil -0,71 2,79 7,89 19,98 18,57 30,59 5,76 5,41
Rustový profil -0,26 1,12 7,20 21,96 22,33 32,42 6,90 5,70
Nahoru

Vývoj hodnoty investičních profilů Generace X v % k 27.07.2021

Investiční strategie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Konzervativní profil 0,23 0,08 -0,19 0,51 3,87 1,49 1,23 0,26
Vyvážený profil 0,09 2,27 4,53 10,40 11,14 16,23 3,47 2,87
Dynamický profil 0,06 3,61 9,41 20,76 19,41 31,01 6,01 5,48
Progresivní profil -0,21 1,19 8,10 24,56 24,84 38,74 7,61 6,71
Nahoru

Magazín Patálie