Ceny podílových listů platné k 22.02.2021

Název fondu Hodnota podílu 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
UNIQA CZK Konto 1,1384 CZK 0,01 0,02 0,11 0,11 2,24 1,80 0,74 0,36 13,84
UNIQA EUR Konto 1,1703 CZK -0,78 -1,57 -0,74 2,54 1,08 -4,95 0,36 -1,01 17,03
UNIQA EUROBOND 0,8231 CZK -0,97 -1,02 0,87 2,91 2,69 -3,11 0,89 -0,63 10,19
UNIQA CEE Dluhopisový fond 1,3235 CZK -1,06 -1,70 -1,69 1,02 1,07 -3,29 0,35 -0,67 32,35
UNIQA CEE Akciový fond 0,9023 CZK -0,06 8,80 11,89 -3,96 -6,63 18,88 -2,26 3,52 -9,77
UNIQA Realitní fond 1,0557 CZK 0,75 3,59 10,73 -6,67 13,81 28,87 4,40 5,20 5,57
UNIQA Selection Global Equity 1,9466 CZK 0,57 4,32 10,15 5,28 30,10 46,26 9,16 7,89 94,66
UNIQA Selection Emerging Equity 1,3244 CZK 0,30 8,63 18,63 15,37 17,18 43,71 5,42 7,51 32,44
UNIQA Selection Opportunities 1,1597 CZK 0,08 3,07 6,87 5,82 17,02 20,50 5,37 3,80 15,97
UNIQA Small Cap Portfolio 1,4059 CZK 3,63 15,34 27,98 14,86 25,26 43,94 7,79 7,55 40,59
Nahoru

Vývoj hodnoty investičních profilů Tempo v % k 22.02.2021

Investiční strategie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Defenzivní profil -0,24 0,54 1,93 2,04 7,63 8,46 2,39 1,49
Progresivní profil -0,08 3,26 6,57 3,41 10,04 18,88 3,10 3,33
Akciový profil 0,32 6,32 12,44 4,35 14,75 34,46 4,52 6,02
Rustový profil 1,06 6,85 14,39 7,62 22,95 38,52 7,09 6,68
Nahoru

Vývoj hodnoty investičních profilů Generace X v % k 22.02.2021

Investiční strategie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Konzervativní profil -0,36 -0,13 0,50 1,28 4,05 2,82 1,30 0,51
Vyvážený profil -0,11 3,12 5,89 2,16 8,11 16,70 2,49 2,96
Dynamický profil 0,33 5,79 11,45 2,77 14,58 32,56 4,46 5,72
Progresivní profil 1,30 7,69 15,91 8,59 26,14 44,43 8,02 7,61
Nahoru

Magazín Patálie